ANDROID BOX

3 sản phẩm ANDROID BOX
ATV 1800
 • Kết nối đa dạng Wifi chuẩn n 150Kbps
 • Khả năng giải mã DTS, AC3 Update online
 • Thường xuyên cập nhật firmware mới
ATV 580
 • Kết nối đa dạng
 • Wifi chuẩn n 150Kbps
 • Khả năng giải mã DTS, AC3
 • Update online
 • Thường xuyên cập nhật firmware mới
ATV 1200
 • Kết nối đa dạng với 4 USB, HDMI 1.4, coaxial, optical, RCA, Ethernet 100M
 • Wifi chuẩn n 150Kbps
 • Khả năng giải mã DTS, AC3
 • Update online
 • Thường xuyên cập nhật firmware mới